Vrste i upotreba plastike

Postoji sedam vrsta plastike, prepoznate po simbolu za recikliranje utisnutom u materijal. Razumijevanje razlike između vrsta plastike može vam pomoći da donesete bolje odluke kao potrošač.

Prema klasifikaciji koju je razvilo Udruženje za plastičnu industriju (eng. Plastics Industry Association) postoji sedam vrsta plastike. Brojevi su uzeti dogovorno i ne odnose se na zdravstvenu sigurnost upotrebe određene vrste plastike. Suprotno uobičajenu mišljenju, brojevi ne predstavljaju ni oznaku težine reciklaže materijala. Usprkos tome, može se zaključiti da se vrste koje imaju manje brojeve češće recikliraju. Neke vrste plastike se ne recikliraju tako često jer za njih ne postoje odgovarajući prerađivači, a ponekad je razlog taj što troškovi reciklaže nadvisuju korist ili potrebu za recikliranim materijalom.

Počnimo redom:

#1

 • Plastične boce za pića i slična ambalaža.

Najčešće korištena vrsta plastike, u pravilu namijenjena je za jednokratnu uporabu. Višekratna upotreba se ne preporučuje zbog mogućnosti bakterijske kontaminacije.
Može se lako reciklirati, pri čemu se dobivaju materijali za nove PET boce ili poliesterska vlakna koja se dalje koriste za proizvodnju tekstila.

#2

 • Boce za deterdžent
 • ulje, sokovi i sl,
 • igračke i pojedine vreće se također vrlo često prave od ove vrste plastike

Ova vrsta plastike se najčešće reciklira. Ujedno se smatra i najsigurnijom vrstom plastike te je stoga pogodna za višekratnu uporabu. Budući da se radi o izdržljivoj plastici, koristi se i u proizvodnji predmeta široke upotrebe koji zahtijevaju dugotrajnu izdržljivost i otpornost na vremenske uvjete (npr. kante za otpad). Smatra se sigurnim za ljudsku upotrebu te postoji mali rizik od ispiranja kemikalija.

#3

 • Široka upotreba od ambalaža, namještaja, igračaka, auto dijelova, medicinskih pomagala pa sve do građevinskih materijala.

Nusprodukt proizvodnje PVC-a su dioksidi, toksični kemijski spojevi. Upravo zbog toga se ne preporuča zagrijavati hranu upakiranu u PVC ambalažu, kako ne bi došlo do otpuštanja ovih spojeva. To je ujedno i razlog zbog kojeg se ova vrsta plastike vrlo rijetko reciklira.

Ova vrsta plastike nije sigurna za ljude. PVC često sadrži ftalate – kemikalije povezane s brojnim zdravstvenim problemima. Također mogu lučiti DEHA, što može uzrokovati probleme s jetrom, gubitak koštane mase i rak. Nikada ne kuhajte i ne palite s plastikom tipa 3.

#4

 • Plastične boce, vrećice, tkanine i namještaj.

Relativno sigurna vrsta plastike za upotrebu. Može se reciklirati, iako se u praksi do sada to slabo provodilo.

#5

 • Za proizvodnju cijevi, laboratorijskog posuđa, kontejnera, armatura, kućišta, jednokratnih pelena
 • ambalaža za jogurt i margarin, vrećica za čips i slamke.

PP plastika ima dobre mehaničke osobine, u pravilu je čvrsta, lagana i otporna na toplinu te zbog toga ima široku i sigurnu primjenu.
Većina programa za recikliranje ne bi uzimala tip 5, ali to se mijenja i postaje sve prihvaćenije.

#6

 • Za proizvodnju plastičnog posuđa, kartona za jaja, CD i DVD kućišta, kućišta za detektore dima, izolaciju i dr.
 • Često i tvrđa ambalaža od jogurta

Jedna od najčešće korištenih plastičnih vrsta. Zagrijavanje hrane u posuđu od polistirena se nikako ne preporučuje zbog otpuštanja štetnih i otrovnih kemikalija. To se posebno odnosi na zagrijavanje hrane u mikrovalnoj pećnici. Može se reciklirati, no recikliranje ove vrste se slabo provodi jer je iznimno zahtjevan proces.

#7

 • Ovoj kategoriji pripada sva plastika koja nije obuhvaćena prethodnim skupinama. To je vrlo heterogena skupina za koju ne postoji generalno
  pravilo o recikliranju.
 • Smatra se izuzetno opasnom vrstom plastike jer u sebi sadrži otrovni spoj BPA.
 • U ovu skupinu spada i nova generacija lako razgradive plastike, napravljene od bio-polimera (npr. škroba), koja obično dolazi s oznakom „PLA” ili natpisom „biorazgradivo” pored simbola s brojem 7.

ENERGETSKI SAVJET

 

Sljedeći puta kada ćete kupovati plastično posuđe ili vrećice, birajte ih prema kodu i odaberite one vrste koje se mogu lako reciklirati ili su biorazgradive, jer tako činite dobro za sebe i svoj okoliš.

Kada je to moguće, višekratno koristite ambalažu kako biste smanjili količinu plastike koja završava na odlagalištima otpada ili prirodi, jer proces razgradnje plastike u prirodi traje oko 500 godina.