Pomoću koraka navedenih u ovom tekstu moći ćete jednostavno provjeriti curi li vam negdje voda i saznati količinu vode koju potrošite. Osim toga, možete saznati korisne savjete i smjernice u lociranju potencijalnih izvora curenja vode.

 

Postupak za detektiranje curenja vode

 1.  Isključite sav protok vode u kući.
 2. Pronađite brojilo za vodu.
 3. Zapišite zadnje 3 znamenke.
 4. Pričekajte 15 min.
 5. Ponovno zapišite zadnje 3 znamenke s brojila za vodu. 

Ako negdje postoji puknuće ili curenje vode, brojilo će se pomaknuti.

Od stanja brojila iz 5. koraka oduzmite stanje koje je bilo u 3. koraku. Rezultat je količina vode koja procuri u 15 minuta. Taj broj možete pomnožiti sa 4 da dobijete koliko vode procuri u sat vremena.

 

 

Što napraviti ako detektirate curenje vode?

Curenje uzrokuje nepotrebno bacanje vode i troši vaš novac.  Vodoinstalater vam može pomoći popraviti nepravilnost brzo i jednostavno. Ako je test za detektiranje curenja vode pokazao da uistinu voda negdje curi, bilo bi dobro da istražite i locirate izvor curenja ili kapanja.

Kako biste locirali izvor curenja učinite sljedeće:

U kući

 • Potražite po slavinama, glavama tuševa i zahodima da li voda curi. U ovome članku smo opisali kako jednostavno otkriti da li vam curi voda u zahodu.
 • Provjerite spojeve perilice rublja i perilice posuđa, također i hladnjaka ako je spojen na vodovod.
 • Provjerite ima li pukotina ili rupa u cijevima.
 • Pregledajte vaše klima uređaje i bojler ako negdje kapa ili curi voda.
 • Mokre mrlje na zidovima također mogu ukazati na curenje.
 • Dodavanjem boje za hranu u vodokotlić možete provjeriti ako vam zahod curi. Ako se boja pojavi u zahodu u roku od 30 minuta, tada je moguće da vaš zahod curi.

Izvan kuće

 • Provjerite kapa li ili curi voda na vanjskim slavinama, vodenim crijevima i sustavima navodnjavanja.
 • Provjerite vanjske jedinice klima uređaja ili sustava grijanja vode koji ponekad mogu curiti.
 • Vlažni, zeleni i nestabilni popločeni dijelovi prilaza ili vrta mogu biti znak curenja.
 • Sustavi navodnjavanja često su među najvećim potrošačima vode u kućanstvu, a curenje kod takvih sustava može biti skupo.
 • Redovito testirajte sustav navodnjavanja vrta na curenje.

 

 

Energetski savjet

Glavna zaustavna slavina koja se nalazi kod brojila za vodu, instalirana je za privremeno zaustavljanje protoka vode prilikom obavljanja popravaka i rutinskog održavanja.

Razumljivo je da se ova slavina koristi kod problema s curenjem u kući, ali ovo je samo kratkoročno rješenje i treba čim prije popraviti bilo kakva oštečenja. U vašem je najboljem interesu osigurati da ne dođe do curenja unutar ili izvan vašeg posjeda, jer ste kao vlasnik nekretnine odgovorni za troškove potrošene vode.

U prethodnim člancima smo opisali načine kako uštedjeti na potrošnji vode u kući i na otvorenom.