Uvjeti za prijavu

Odgovorna tvrtka

Članak 1.

Odgovorna tvrtka je EON Energija d.o.o., Capraška 6, Zagreb, OIB: 81103558092.

Korištenje podataka

Članak 2.

Kampanja se provodi na području Republike Hrvatske.

Korištenje osobnih podataka

Članak 5.

(1) Sudionici prijavom putem Facebook stranice https://www.facebook.com/energetskisavjetnik/, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu vlastitih marketinških i prodajnih aktivnosti. Korisnik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

(2) Priređivač će poduzeti sve potrebne mjere u skladu s GDPR uredbom kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u društvenoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim propisima.

(3) Korisnik prijavom pristaje na telefonski poziv od strane Organizatora vezano uz dogovaranje sastanaka sa Savjetnikom za uštede te prodaju ostalih proizvoda tvrtke EON.

Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Članak 4.

(1) Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi, Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika, odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

(2) U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove društvene igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.