Pravila Facebook društvene igre „E.ON poklanja godinu dana besplatne struje“
Priređivač
Članak 1.
Priređivač društvene igre je EON Energija d.o.o., Capraška 6, Zagreb, OIB: 81103558092.
Trajanje društvene igre
Članak 2.
Društvena igra se provodi u razdoblju od 27.8. – 1.12.2021.
Svrha društvene igre
Članak 3.
Društvena igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.
Uvjeti za sudjelovanje u društvenoj igri
Članak 4.
(1) Sudionikom društvene igre smatra se punoljetna fizička osoba koja se, za vrijeme trajanja društvene igre prijavi putem linka za prijavu na stranici https://www.facebook.com/energetskisavjetnik, dogovori i odradi prodajni telefonski sastanak s E.ON Energetskim savjetnikom i preda svoj odgovor na pitanje „Što vam prvo padne na pamet kad čujete riječi „Solarna elektrana“?“. Komentari natjecatelja će kasnije biti korišten na Facebook stranici E.ON Energetskog savjetnika.
(2) Svaki sudionik prihvaća pravila društvene igre.
(3) U društvenoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i njegovih povezanih društava, kao ni članovi njihove uže obitelji.
Fond
Članak 5.
(1) Fond društvene igre sastoji se od:
• 1 x godina dana (12 mjesečnih rata) besplatne električne energije, u maksimalnoj vrijednosti do 3000,00 kuna
(2) Ukupna vrijednost fonda iznosi 3000,00 kuna.
Odabir i objava dobitnika
Članak 6.
(1) U društvenoj igri odabire se jedan (1) dobitnik. Jedan dobitnik osvaja godinu dana (12 mjesečnih rata) besplatne električne energije, do ukupne vrijednosti fonda (3000,00 kn)
(2) Odabir dobitnika održat će se najkasnije dva tjedna od završetka društvene igre.
(3) Odabir dobitnika održat će se u prostorijama Priređivača. Dobitnik će biti odabran na temelju najkreativnijeg odgovora, prikupljenog nakon prodajnog telefonskog sastanka sa E.ON Energetskim savjetnikom, o kojem odlučuje žiri na temelju kreativnosti.
(4) Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u društvenoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem odabranom sudioniku koji ima pravo na nagradu.
(5) Imena dobitnika bit će objavljena u roku od 14 dana od odabira na Facebook stranici https://www.facebook.com/energetskisavjetnik/ i web stranicama Priređivača: www.energetskisavjetnik.hr
(6) Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.
Članak 7:
Društvena igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu društvene igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice.
Preuzimanje nagrada
Članak 8.
(1) U slučaju da odabrani korisnik nema potpisan ugovor za opskrbu električnom energijom s Priređivačem društvene igre, korisnik koji prihvati ovu nagradu potpisat će Ideal na tri godine i neće moći iskoristiti nagradu ako raskine ugovor s Priređivačem prije isteka ugovorne obaveze. Ako kupac raskine ugovor prije isteka tri godine, morat će vratiti puni iznos dotad konzumiranog nagradnog popusta.
(2) Potrošač koji potpiše ugovor s Priređivačem tijekom prosinca, nagradu može početi koristiti od prebacivanja na opskrbu, od 1.1., 1.2. ili 1.3. (ovisno o datumu sklapanja ugovora i podacima korisnika).
(3) U slučaju da odabrani korisnik već ima potpisan ugovor s Priređivačem društvene igre za opskrbu električnom energijom, popust mu počinje teći s 1.1.2022., a akontaciju za prosinac mora platiti. Akontacije za period nakon 1.1.2022. ne mora platiti. Na kraju obračunskog razdoblja kad dobije obračun korisnik će vidjeti stanje računa i dobiti nove akontacije s iskazanim popustom na 0 kuna sve dok je u preplati.
Izmjene pravila
Članak 9.
Organizator zadržava pravo promijeniti pravila društvene igre.
Članak 10.
Ova društvena igra nije ni na koji način povezana s Facebookom, Facebook je ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ove igre, dajete Priređivaču, a ne Facebook-u. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno, te Priređivač ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici igre daju Priređivaču dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.
Korištenje osobnih podataka
Članak 11.
(1) Sudionici u društvenoj igri sudjelovanjem, odnosno prijavom putem prijave na Facebook stranici https://www.facebook.com/energetskisavjetnik/ ili putem linka za prijavu na portalima na kojima je objavljena vijest o društvenoj igri, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja društvene igre i vlastitih marketinških i prodajnih aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.
(2) Priređivač će osobne podatke korisnika nužne za sudjelovanje u Društvenoj igri, prikupljene od strane istog u okviru prijave za sudjelovanja u istoj, obrađivati isključivo u marketinške svrhe te u svrhu provedbe Društvene igre za vrijeme njenog trajanja i, u slučaju osvajanja nagrade, za vrijeme trajanja korištenja nagrade, a sve u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 i drugim primjenjivim propisima.
Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Članak 12.
(1) Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi, Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika, odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.
(2) U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove društvene igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.